Praktiske oplysninger


Her finder du praktiske oplysninger omkring PGA's træneruddannelse.

 

Den organisatoriske opbygning og arbejdsgangene

 

PGA's overordnede uddannelsesudvalg

Morten Hedegaard

Jesper S. Kjeldsen

Marcus Brown

 

PGA / DGU Elev uddannelsens politiske samarbejdsudvalg

Marcus Brown, PGA

Morten Backhausen, DGU

Torben Østergaard, Idrætsskolerne Ikast

 

Uddannelsesgruppen – udfører og planlægger af uddannelsen

Thomas Poulsen, kursuskordinator ISI – uddannelsesleder
Marcus Brown, PGA pro – hovedfagslærer i golf
Cristian Møller, Konsulent i DGU

 

Undervisningsperioderne

Uddannelsen består af tre sæsoner som elev hos en PGA klubtræner, samt to vintre med skoleophold, der ligger fra primo november til medio februar med juleferie fra medio december.

 

Uddannelsessted
Idrætsskolerne Ikast
Hagelskærvej 40 - 7430 Ikast
Tlf.: 97 25 24 99 – Fax: 96 60 18 39 - Mail: info@isi.dk – Web: www.isi.dk

 

Praktisk information:

Undervisningsperioderne:

 • Starter primo november
 • Juleferie 
 • Afslutning primo februar

 Ugentlige undervisningstider:

 • Der er undervisning mandag 10-17, tirsdag 8-17 & 19.30-22, onsdag 8-17 og torsdag 8-16.

Studieture: under opdatering

 

Indkvartering:

Det forventes, at man bor på undervisningsstedet under studieperioden. Afvigelse af dette kræver en dispensation og ansøgning skal sendes til PGA inden den 1. juli.

Vi tilbyder indkvartering i Sportsstar college Ikast-Brandes nyetablerede overnatningsfaciliteter på Hagelskærvej i Ikast. Vi har 5 værelser med 4-6 senge pr værelse. Værelserne har fælles bad og toilet.

Eleverne har fri adgang til fælleslokalerne, samt trådløst internet og fælles TV stue. Uddannelsens teorilokale ligger også på samme matrikelnummer.

Eleverne må bruge idrætshallen på isi og styrketræningsfaciliteter på samme vilkår som øvrige elever på isi.

Økonomi for skoleperioderne:

Skoleophold, studieture, uge 9 seminar og mad og fortærring under skoleophold betales af arbejdsgiver.

 

Akademi Økonom uddannelse:

Dele af uddannelsen gennemføres i samarbejde med DANIA Erhvervskoler, hvilket indebærer at dele af uddannelsen gennemføres som Akademifag med mulighed for SVU støtte. Denne del af uddannelsen munder ud i, at eleven udover at blive golftræner også bliver Akademi Økonom i oplevelses økonomi.

Mere og udførlig information gives på elevdagene.

 

Forventninger til eleven:

 

Eleven skal bestå de opstillede krav, for at kunne avancere til skoleperiode 2 og derefter i skoleperiode 2 bestå kravene for at kunne indstilles til den afsluttende eksamen. Kravene er beskrevet i PGA-DGU Elevuddannelses undervisningsmanual, vedlagt som bilag til dette brev.

 

Eleven skal være tilstedet ved en af de to elevdage, der arrangeres inden. 

Eleven er ansvarlig for at tage noter fra evalueringsmøderne med A-pro. Noterne skal sendes løbende til kursuskoordinator (Thomas Poulsen, tp@isi.dk.

Golfudstyr skal medbringes til undervisningen.

PGA dresscode forventes overholdt, i de situationer det bliver påtalt.

 

Forventningerne til elevens A-pro:

 

A-pro har ansvaret for at eleven, en gang om måneden i praktikperioderne, bliver evalueret mundtligt efter en undervisnings situation. Eleven er selv ansvarlig at tage noter fra disse møder. Skabelon til møderne vedlagt som bilag.

 

A-pro skal være repræsenteret på en af de to elevdage, der arrangeres inden opholdet. Der er en i Vest- og en i Øst Danmark. 

 

A-pro opfordres kraftigt til at ikke udnytte elevens arbejdskraft i skoleperioden, da det kræver tid og fordybelse at følge med og læse op til timerne.

 

Ordensregler:

Al undervisning og studieture er obligatorisk.

Elever forpligtiger sig til at efterleve uddannelses stedets leveregler. Blandt andet deltagelse i hverdagens gøremål på lige fod med de øvrige brugere. Spil og Gambling mellem eleverne om penge er ikke tilladt i uddannelsen eller på indkvarterings stedet. Alkohol må ikke nydes eller opbevares på indkvarterings stedet.

Ved brud mod reglerne, beslutter PGAs uddannelses udvalg konsekvensen for eleven.

 

Fravær:

Fravær behandles samlet over begge skoleperioder. Ved 10 % går uddannelses gruppen ind og dikterer konsekvenser for eleven. Ved 15 % = en formel advarsel. Ved 20 %,  skal hele den teoretiske del tages om (  beslutter forløbet). Ved mere end 25 % fravær i et enkelt fag, skal dette fag tages om, (uddannelses gruppen beslutter hvordan). Der findes ikke godkendt fravær, alt bliver betragtet som fravær.

 

Anbefalet litteratur:

 

Golfsvinget – et fælles udgangspunkt Bestilles hos PGA of Denmark i pdf-format (er udleveret ved GTU)

Golfens ATK Dansk Golf Union (er udleveret ved GTU)

Gyldendals Idrætspsykologi, Gyldendals Forlag, www.saxo.com

Træneren som coach ISBN – 978-87-7706-634-4, Dansk Psykologisk Forlag, www.dpf.dk

Every shot must have a purpose ISBN – 1-592-40157-0 Pia Nilsson – www.sisuidrottsbocker.se

 

Har du spørgsmål i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte

 

Politiske spørgsmål:

PGA – Steffen Jacobsen                                                 Tlf.: 2073 0041 mail: info@pga.dk

DGU – Cristian Møller                                         Tlf.: 23836811 mail: chm@dgu.org

 

Praktiske spørgsmål:

Idrætsskolerne Ikast – Thomas Poulsen         Tlf.: 2097 9968 mail: tp@isi.dk

   

Eksamen, opgaver og test

 

En beskrivelse af indhold og gennemførsel af uddannelsens forskellige eksamener, opgaver og tests, der skal bestås for at kunne fortsætte uddannelsen.

Kan eleven opvise et tilsvarende kursusbevis fra tidligere, gives der merit for den aktuelle prøve. Dette gælder for Frankly, regler, Custom fitting & Reparationer, samt iværksætterkursus.

I hver prøve eller eksamen gives der 2 forsøg (hvis andet ikke er angivet under aktuel prøve eller eksamen). Eventuel omkostning ved reeksamen, står eleven selv for hele den omkostning.

Hvis eleven ikke består, så afgør uddannelsesudvalget det fortsatte forløb for eleven.

Hvis eleven ikke består én af 2 på hinanden følgende afsluttende eksamener af samme kategori, så skal eleven starte forfra og læse golffaget igen. Samtidigt frafalder en evt. bestået afsluttende eksamen af den anden kategori. Eleven skal i dette tilfælde være tilknyttet en Apro i hele det nye forløb.

Eleven får i dette tilfælde, merit for alle andre fag, prøver og test, der er klaret gennem uddannelsen, undtaget det der har direkte relation til golffaget. Uddannelsesudvalget i PGA, kommer med et forslag til studieplan for den enkelte elev.

 

Karakterskala i de afsluttende eksamener (hvis andet ikke er beskrevet under eksamensbeskrivelsen):

 • Past with distinction
 • Past with merit
 • Past
 • Fail

 

Skoleperiode 1

Projektopgave 1 – Humanistisk eksamen

Opgaven udleveres i december 1. skoleår og skal fremlægges foran censor (DGU) og humanistisk hovedfags lærer i uge 6 samme skoleår. Opgavens skal godkendes af censor, inden avancement til år 2 kan godkendes.

 

Indhold:

 • Træningsmiljø, idrætspsykologi, golftræning og Pædagogik & Formidling
 • Fysisk og Motorisk træning.
 • Frankly Certified Putting Instructor – CPI
  Eleven skal bestå Frankly Puttings internetbaserede uddannelse ”Certified Putting Instructor” , inden avancement til år 2 kan godkendes. Der gives 1 dag i skemaet til at bestå prøven.
 • PGA Short-game fundamentals
  Multiple choice eksamen ud fra PGA shortgame pensum.

Eleven skal bestå ved at have 75 % eller flere rigtige, inden avancement til år 2 kan godkendes.

CV + Jobansøgning

Eleven skal i 1. skoleår lave et autentisk og aktuelt CV, samt en jobansøgning til trænerjobbet i Svingholmgaard GK. Begge dele skal godkendes af hovedfagslæreren i det aktuelle fag, inden avancement til år 2 kan godkendes.

 

DGU regel instruktør eksamen

Eleven skal bestå prøven, der bruges til DGU’s regel instruktør eksamen. Prøven gennemføres i 1. skoleår. Hvis eleven ikke består, tilbydes der én re-eksamen, derefter må eleven selv tilmelde sig DGU’s kurser og bestå inden den afsluttende eksamen.

Skolegolfprojekt DGU

Eleven skal planlægge og gennemføre et skolegolfprojekt i sin golfklub. Ved opstarten til 2. skoleår, skal eleven fremlægge projektet med erfaringerne overfor klassen. Projektet skal være gennemført for at kunne avancere til år 2, projektets succesrate er ikke en del af bedømmelsen.

 

Skoleperiode 2

Custom fitting & Reparationer

Kurset arrangeres i 2. skoleår og skal bestås inden eleven kan indstilles til sluteksamen.

 

Trænerfilosofi

Opgaven Trænerfilosofi skal laves og indleveres, samt godkendes af faglæreren, inden eleven kan indstilles til sluteksamen.

Finansierings- og Marketingplan ”Iværksætterkursus”

Eleven skal i faget ”Iværksætter”, lave og faglærer få godkendt en finsans- og marketingplan, for et fremtidens firma, inden eleven kan indstilles til sluteksamen.

 

Teoretisk afsluttende eksamen

Eksamen foregår 2. skoleårs sidste uge om torsdagen. De elever der skal til praktisk eksamen i oktober, må gerne skrive eksamen sammen med dem der skal op i februar/marts. Prøven varer i 4 timer.

 

Eleven skal bestå eksamen. Spørgsmålene er både af typen multiple choice og forklarende. For at bestå skal eleven have 75 % rigtige svar eller mere.

Indhold:

v  Golfens historie

 • 10 ”Pensum udleveres op til eksamen” multiple choice spørgsmål – i alt 10 point

v  Golfsvinget – Et fælles udgangspunkt

 • 10 Interaktion mellem slagflade og bold, multiple spørgsmål – i alt 20 point
 • 10 Teoretisk svingteknik – sammenhænge mellem sving og love – i alt 45 point
 • 20 Foto Analyse, multiple choice spørgsmål – i alt 40 point

v  PGA Short-game fundamentals

 • 10 Interaktion mellem slagflade og bold, multiple choice – i alt 20 point
 • 10 Teoretisk short-game teknik – sammenhænge mellem bevægelse, love og boldflugt eller rul – i alt 30 point
 • 20 Foto analyse, multiple chioce spørgsmål – i alt 20 point

Praktisk afsluttende eksamen – undervisningspraktik

 

Eleven skal bestå eksamen. Eksamen foregår indenfor. Eleven har adgang til skærm hvor boldflugten kan ses, registreret fra en Trackman. Måletal kan ikke ses af eleven.

 

Indhold:

v  Praktisk lektion i sving i 20 minutter

v  Praktisk lektion i chip/put i 20 minutter

v  Eleven forsvarer derefter sine lektioner overfor censor og hovedfagslærer

 

Eksamensvurderingsgrundlag

v  Introduktion og samtale med eleven

v  Analysen

 • Se HVAD der sker
 • Se HVORFOR det sker

v  Sammenhænget mellem ønsket effekt, HVAD der skal ændres på og den faktiske ændring du vælger at foretage hos eleven; HVORDAN du vælger at løse det.

v  Brugen og valget af drils/øvelser i arbejdet med eleven; HVORDAN du vælger at formidle det.

v  Aflevering af eleven til videre forløb

v  Afrunding og forståelsesgrad hos eleven