ALFABETISK INDEKS  |  SITEMAP  |  PRINT VERSION  |  KONTAKT PGA
PGA - Professional Golfers Association Denmark

Du er her: Forside Uddannelse Livet som golftræner - er det noget for dig?


Livet som golftræner - er det noget for dig?

Hensigten med disse sider er, at give et indtryk af hvad det vil sige at være golftræner. Hvilke faglige færdigheder man skal tilegne sig, hvordan arbejdsdagene og årets gang ser ud, hvilke ansættelsesforhold man kan se frem til osv. Og hvordan man bliver golftræner. Det sidste først:

 

Krav for at blive optaget på uddannelsen

For at blive golftræner skal du indgå en elevkontrakt med en PGA klubtræner (cheftræner). Men inden du kan gøre det, skal du honorere følgende krav:

 • Du skal være fyldt 18 år ved kontraktens ikrafttræden
 • Du skal have afsluttet studentereksamen, HF, HHX, STX 
 • Du skal have bestået Grund Træner Uddannelsen. (Find link herom forneden)
 • Du skal have DGU-registreret hcp: Mænd max. 4,0, kvinder max. 6,0
 • Du skal inden du starter som Pro-elev opgive sin amatørstatus
 • Endvidere er der krav vedr. PGAs Playing Ability Test (PAT). Se link nederst på siden.

Praktisk information

 

Undervisningsperioderne:

 • Starter primo november
 • Juleferie 
 • Afslutning medio februar

Ugentlige undervisningstider:

 • Mandag 10-17
 • Tirsdag 8-17
 • Onsdag 8-17 & 19-22 (praktik i Golf Indoor)
 • Torsdag 8-16

 

Mødested & Indkvartering:

Ikast-Brande Sportstar College på Hagelskærvej 35 i Ikast.

 

Vi råder ikke over værelserne hen over weekenderne, men tasker og udstyr kan opbevares aflåst, hvis du ikke vælger at tage det med hjem.

 

Som elev har du fri adgang til fælleslokalerne, trådløst internet og fælles TV stue. Du må som elev bruge idrætshallen på isi og styrketræningsfaciliteter på samme vilkår som øvrige elever på isi og college. Du lever selvfølgelig også efter de samme regler som alle andre i huset.

 

Medbring: 

 • Sengelinned, pudebetræk og håndklæde – vi stiller med seng, dyne og pude.
 • Golfudstyr
 • Skrivegrej – notesbog eller pc eller pad eller hvad du nu bruger at tage notater med. Undervisningsmaterialer bliver udleveret i pdf-fil format via kommunikationsplatform på nettet og i nogle tilfælde som hands-out (kopier), hvis så ønskes.
 • Varmt tøj og varme sko, hue og vanter, da det er koldt i praktiklokalerne Indoor og Stadome.
 • Dit udviklende tankesæt og din aller bedste nysgerrighed.

 

Studietur:

Studieturen afvikles i udlandet. Flere informationer under skolestarten.

 

Økonomi:

 

Udgifter i forbindelse med PGAs elevuddannelse

Mindre prisændringer kan forekomme. Bilaget skal derfor anses som en vejledning.

 

 

Anbefalet minimumløn til eleven

(udbetales i alle 12 mdr.)

Husk feriepenge. Eleven modtager løn under afholdelse af ferie + 1% ferietillæg. Læs mere om feriepengereglerne i kontrakten eller på PGAs hjemmeside.

 

 • År 1: 10.000,- pr. md
 • År 2: 11.000,- pr. md
 • År 3: 12.000,- pr. md

Skoleudgifter:

Dækkes af Aproen

 • Studieafgift pr. ophold: 23.705 kr. (Der er to skoleophold). Inkluderet i prisen er undervisning, kursusmaterialer i kopiform, internetplatform, styrketræning, internet (beløbet indeksreguleres hvert år).
 • Trackman University: 2.160 kr. + moms, betales 1 gang i uddannelsen.
 • Indkvartering og fuld forplejning*: 775 kr. + moms pr. uge, ca 11 uger pr. skoleperiode (beløbet indeksreguleres hvert år).
 • Studietur, 1. år: ca. 6.500,- inkl. fly, golf og ophold
 • Studietur, 2. år:  finansieres af ProAm hold, hvis ikke man finder et fuldt hold, er der egenbetaling på resterende del af egne rejseomkostninger.
 • Obligatorisk deltagelse i uge 10, når eleven er på skolen 1.500 kr. pr. år + moms (beløbet reguleres hvert år).

Øvrige udgifter:

 • PAT omkostninger dækkes af eleven selv
 • Rejseudgifter til og fra skolen i skoleperioden, dækkes af eleven selv
 • Rejse og forplejning ved elevdag inden skoleperiode 1 og mellem de to skoleperioder
 • Evt. afsluttende reeksamen 2.000 kr. + moms.

* Indkvartering og opkrævning sker direkte fra Sportstar College. Morgenmad, frokost, aftensmad og kaffe/the fra mandag frokost til torsdag frokost.  

 

AMU-samarbejde - Uddannelses Center Holstebro UCH:

Dele af uddannelsen gennemføres i samarbejde med Uddannelses Center Holstebro, hvilket indebærer at dele af uddannelsen gennemføres som AMU-kurser. Sørg for at jeres arbejdsgivers cvr nr har fået lavet en digital signatur og at der er en person der ved hvordan dette skal håndteres.

 

AMU vil være tilstedet den første uge, hvor de forklarer og vejleder i hvordan tingene skal gøres.

 

Har du spørgsmål i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte:

 

PGA – Joan Ejlertsen

Tlf.: 2073 0041 · mail: info@pga.dk

 

DGU – Mikkel Øhrgaard

Tlf.: 4326 2734 · mail: mio@dgu.org

 

ISI.DK – Mats Björkman

Tlf.: 5141 3335 · mail: mb@isi.dk

 

 


PGA Uddannelse:

 Livet som golftræner - er det noget for dig?


 Grund Træner Uddannelsen (GTU)


 Retningslinjer for PGAs Playing Ability Test 

VINTERENS PROGRAM

 
Anatomi- Fysiologi- Biomekanik:
 • Fysiologi og træningslære
 • Muskler og muskeltræning
 • Fysisk energi
 • Andre faktorer af betydning for arbejdsevnen
 • Screening og TPI de 14 svingfejl
 • Forebygge skader
 • Kompromisser i forhold til spillernes formåen
 • Mulighed for praktiske cases med ældre medier.
Organisation-Ledelse-Strategi:
 • Introduktion til ledelse og organisation
 • Organisationers omgivelser
 • Organisationsteori
 • Ledelsesteori – lederrolle
 • Strategi
Sikkerhed:
 • Social og fysisk sikkerhed
 • Håndtering af farlige arbejdsrutiner og materialer
Salg og marketing - Iværksætter - Start eget:
 • Forretnings- & markedsføringsplan
 • Opstilling af en marketingsplan
 • Økonomisk forståelse
 • Juridiske forhold
 • Opstart af virksomhed
 • Ledelse i Forretnings- og Shopdrift
Dagligdagen i golfklubben:
 • Grupper
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Konfliktteori
 • Plus en eller to valgfrie moduler
Idrætspsykologi:
 • Mental træning knyttet til undervisning
 • Kriser i idrætten
 • Gruppens Psykologi
 • Tankesættet
Pædagogik og formidling:
 • Coaching
 • At undervise "Hvordan Cases"
Golf for livet:
 • Træningens Udvikling
 • Træningstrappen
 • Mulighedernes vinduer
 • Talent- & Elitebegrebet
 • Hvad talent er og kravene til et talent
 • Hvad er elite og kravene til eliten
 • Trænings- og konkurrencemiljø
Golftræning:
 • Cause & Effect
 • Undervisningspraktik
 • Træning af personer med indlæringsvanskeligheder
 • Træning af personer med fysiske handikap
 • Course Management, taktisk træning
 • PGA Book of Drills
 • Elektroniske hjælpemidler
Golfteknik:
 • Forståelse af svingbevægelsen
 • Interaktion mellem slagflade og bold
Test og eksamener:
 • Costum fitting & Reparationer
 • Teoretisk sluteksamen, alle områder
 • Praktisk sluteksamen, undervisning sving + chip/put (Studieturen)
 • Stopprøve i Golfteknik " Trackman level 2"
 • Finansierings- og Marketingplan
 • Lektions og træningsskabelon (studieturen)
Anbefalet litteratur:
 • Golfsvinget – et fælles udgangspunkt – Golfteknik
 • Golfens ATK – Golf for livet
 • Gyldendals Idrætspsykologi – Idrætspsykologi
 • Træneren som coach – Pædagogik & Formidling

Litteratur til Golfteknik og Golftræning - kontakt Marcus Brown (mcb@marcusbrown.dk)

 

Litteratur til Organisation-Ledelse-Strategi - kontakt Lars Steen (lars@lspresolve.dk)

 

Litteratur til Anatomi-Fysiologi- Biomekanik - kontakt Jakob & Martin  (info@golfklninikken.dk)

 

Vi kan ikke pt sige hvornår de forskellige emner ligger.

 

Vi ved dog at 16-17/13 er der Trackman seminar vedrørende del 2. Costum fitting vil der gennemføres teoretisk undervisning i.

 

Reparationer regner vi med at elevstedet uddanner eleven i, og der vil blive testet i håndtering af loft & lie, skift af skafter og grib.