ALFABETISK INDEKS  |  SITEMAP  |  PRINT VERSION  |  KONTAKT PGA
PGA - Professional Golfers Association Denmark

Du er her: Forside Uddannelse PGA's Pointsystem


PGA's Pointsystem


PGA of Denmarks klassificeringssystem for Teaching Professionals:

PGAs CPD (Continuing Professional Development)

 

Formål:

  • At motivere og stimulere til personlig udvikling.
  • At en investering i personlig udvikling vil give øget indtjening.
  • At det hjælper klubber/arbejdsgivere at identificere erfarne og veluddannede Teaching Professionals.

Teaching Professionals:

  • Medlemmerne er inddelt i to grupper:
  • Teaching Professionals (A-pro)
  • Teaching Professional Assistent

Krav for at blive fuldgyldigt medlem:

Som Teaching Professionals optages professionelle golfspillere, der har gennemgået den af foreningen godkendte uddannelse, og som på tidspunktet for optagelse er beskæftiget/ansat som golftræner i et af foreningens godkendt golfetablissement.

 

En enig bestyrelse kan undtagelsesvis beslutte, at en golftræner/Teaching Professional, der ikke har gennemgået uddannelsen, kan optages som medlem under forudsætning af, at den pågældende har gennemgået en ligeværdig uddannelse.

 

Medlemmer som opfylder disse krav bliver automatisk optaget som fuldgyldigt medlem og placeres i en af de 5 kategorier.

 

Fuldgyldige medlemmer:

Foreningens fuldgyldige medlemmer placeres nedenstånede niveauer. Niveauerne besluttes, af den til en hver tid siddende bestyrelse i PGA efter indstilling fra PGA’s videreuddannelsesudvalg.

 

Et medlem kan avancere i kategorisystemet ved at deltage i pointgivende aktiviteter. For at få point kræves det dokumentation.

 

 

 

Klassificering:

 

 

Ved at klikke på niveauerne i trekanten kan du finde din PGA træner.

 

Minimumskrav:

 

Har medlemmet indenfor en 3-års periode ikke deltaget i et PGA kursus, vil der ikke blive givet point for medlemmets træner status, dette indebærer alle 3 år.

 

Øvrig information:

 

For at ansætte en elev kræves det minimum 400 point. 

 

Ved deltagelse i et seminar med afsluttende prøve, vil der blive givet yderligere 10 point pr. dag, dog max. 50 point.

 

Klassificeringssystemet er ikrafttræden pr. den 1. januar 2005. Systemet bliver evalueret hvert efterår.

 

Udvalget:

 

Bestyrelsen bedømmer medlemmernes indsendte materiale:

 

Har du spørgsmål til pointsystemet, kan der sendes en mail til: info@pga.dk.