Corona - Hjemsendelses dokument


Dato: 19. marts 2020

Vores advokat havde følgende bemærkninger til vedhætede hjemsendelses dokument.

Hermed en skabelon til brug for hjemsendelse af medarbejdere, hvor arbejdsgiveren ønsker at gøre brug af den nye lønkompensationsordning.

Det bedste og mest korrekte vil være, hvis man allerede i forbindelse med hjemsendelsen kunne anføre helt konkret hvor meget ferie hhv. afspadsering der skal bruges. Det kræver at man forholder sig til det konkrete ansættelsesforhold.

Jeg har ikke skrevet noget om hvad ”fuld løn” indebærer, hvilket særligt vil være en problemstilling i de situationen, hvor den ansatte er aflønnet med hel eller delvis provision. Der er stadig ikke nogen konkrete svar på, hvordan dette skal håndteres, især når der som her er tale om sæsonbetonet arbejde og hvor realiteten jo er at der ikke er nogen kunder i butikken dvs. ingen indtægter.

Jeg har været i berøring med samme problemstilling indenfor flere brancher, fx tandlæger, ejendomsmæglere, sælgere – og svaret er her det samme, at man som arbejdsgiver og ansat må prøve at tage en fornuftig dialog om det og gerne aftale hvad lønnen skal være i hjemsendelsesperioden.

Vi kommer givetvis til at høre mere til dette, ligesom der vil komme tvister/retssager evt. via det fagretslige system.

docx hjemsendelses_dokument.docx (18.7 KB)

 

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »