Corona Virus - Lønkompensation


Dato: 18. marts 2020

Vi har fået følgende råd omkring lønkompensation fra vores advokat.

Den hjælpepakke omkring lønkompensation som regeringen har fremlagt, er endnu ikke udmøntet i en underskreven lov, hvorfor det er umuligt at svare dybere på spørgsmål omkring dette.

Det ligger nu fast, at lønkompensation kan tildeles alle virksomheder med ansatte, uanset om det kun er én eller +1000 ansatte. Enkeltmandsvirksomheder er ikke omfattet.

Det ligger også fast, at ordningen både gælder for fuldtids- og deltidsansatte. Og fastansatte og timelønnede.

Vores advokat hæfter sig ved at ordningen kræver, at de ansatte hjemsendes med løn og derfor ikke må arbejde mens de er hjemsendt - lønkompensation kan altså ikke kombineres med en kollektiv aftalt arbejdsdeling.

De af jer som driver en virksomhed med ansatte, vil alt andet lige have mulighed for at sende medarbejderne hjem og få lønkompensation fra staten. Der ydes op til 75% af lønnen i kompensation for fastansatte, dog maksimalt 23.000 kr. For timelønnede ydes der op til 90% af lønnen, dog maksimalt 26.000 kr. Det er ydermere et krav at i hjemsender minimum 30% af arbejdsstyrken.

Lønkompensationen beregnes fra den dag medarbejderne er hjemsendte. Det er vigtigt at medarbejderne ikke udfører arbejde under hjemsendelsen, da dette vil bevirke at i ikke opfylder kravene til kompensation.

I skal kunne dokumentere at de ikke har arbejdet under hjemsendelsen, hvorfor i skal lave et skriftligt hjemsendelses dokument, hvor i meget firkantet forklarer medarbejderen at denne er hjemsendt og ikke må udføre arbejde under hjemsendelsen.

Så snart der kommer nyt, vil vores advokat komme med uddybende forklaringer ligesom han vil kommentere på eventuelle kommende hjælpepakker.

I kan læse mere på:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/til-dig-der-er-virksomhedsejer/fe52e957-b64b-44df-bfe3-40226de64367/

Gør jer selv den tjeneste, at i åbner alle spørgsmålene på siden og får læst svarene.

Der endnu ikke åbnet op for at ansøge om lønkompensation, men det skulle åbne op i midten af uge 13.

I skal være opmærksomme på, at der kommer til at gå noget tid, før i får pengene, så rent likviditetsmæssigt, kan det være en udfordring.

 

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »