DEN ÅBNE SKOLE - MÅSKE SKAL VI UNDERVISE I GOLF UDE PÅ SKOLERNE?


Dato: 4. september 2014

 

Der er blevet skrevet og sagt meget om den nye skolerefom. Nogle er for og andre er imod. Men en ting er sikkert. Der er varslet mere fysisk aktivitet på skoleskemaet, og det kunne jo sagtens være golf. Dansk Golf Union er i gang med at etablere flere samarbejder mellem klubber og kommuner for at sikre, at golf bliver endnu mere udbredt i folkeskolen. Men måske skal vores opfattelse af golftræning ændres en smule. Måske skal undervisningen og inspirationen flyttes fra driving range til skolegården.

- Grundtanken i den åbne skole, som er en af indsatserne i den nye skolereform, er, at skolen i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale foreninger såsom sportsklubber, museer, musik- og billedskoler, samt andre lokale foreninger. I Dansk Golf Union vil vi gerne være med til at knytte bånd mellem golfklubber og skoler, fortæller Kim Uldahl, udviklingskonsulent i Dansk Golf Union.

På linje med en række krav til undervisningen, lægges der i den nye skolerefom også op til, at der er formkrav i forhold til bevægelse, således at undervisningen tilrettelægges, så der er gennemsnitlig 45 min. motion og bevægelse om dagen.

Sammen med bl.a. Haderslev Golfklub er Dansk Golf Union i gang med at etablere et samarbejde, hvor målet er, at golfsporten bliver et naturligt valg i idrætsundervisningen.

- Vi har gang i flere satsninger. Vi vil gerne udbrede golf i skolen, som er målrettet idrætslærer og pædagoger med det formål, at de kan gennemføre et undervisningsforløb i golf. Men derudover vil vi gerne have golfklubben endnu mere på banen. Vi håber på at kunne skabe undervisningslektioner, hvor trænere fra Haderslev Golfklub i samarbejde med idrætslærerer forestår idrætsundervisning. Herved kan vi inddrage flere børn i undervisningen gennem aldersrelateret træning samt opfylde kravet om 45 min. daglig motion. Udover inkludering i idrætsfaget kan golf også understøtte læring og undervisning i matematik og natur/teknik, fortæller Kim Uldahl, udviklingskonsulent i Dansk Golf Union.

SAMARBEJDE MELLEM DIN KLUB OG KOMMUNEN?

Hvis din klub ønsker at drøfte mulighederne for et samarbejde med kommunen, så tøv ikke med at tage kontakt til udviklingskonsulent, Kim Uldahl for nogle indledende overvejelser:kue@dgu.org

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »