Indkaldelse til Generalforsamling


Dato: 11. februar 2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
i Professional Golfers’ Association of Denmark

Onsdag, den 26. februar 2020 kl. 18.30 i konferenceafdelingen på

Himmerland Spa & Golf Resort, Lars Larsens Vej 1, Gatten, 9640 Farsø

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10:

1.                             Valg af dirigent,

2.                             Beretning om det forløbne år.

3.                             Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4.                             Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af indskud og kontingent

5.                             Forslag fra medlemmerne.

6.                             Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.                             Valg af revisor.

8.                             Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, seneste 3 dage efter at generalforsamlingen er indvarslet.

Tilmelding til PGA’s generalforsamling og middag onsdag aften.

Tilmelding kan ske pr. mail: info@pga.dk senest den 19. februar 2020.

 

Dagsorden pkt. 4 – Forslag fra bestyrelsen:

A.      Indskud og kontingent:

Bestyrelsen indstiller for sæsonen 2020 uændret indskud og kontingent.

 

Dagsorden pkt. 5 – Forslag fra medlemmerne:
Iht. vedtægternes § 10 skal forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.

 

Dagsorden pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:

Michael Brink – modtager ikke genvalg

Ben Tinning – modtager genvalg


Bestyrelsen foreslår Jesper O. Sørensen

 

Dagsorden pkt. 7 – Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

pdf arsrapport_2019_-_pga.pdf (456 KB)pdf vedtgter_2019.pdf (233.9 KB)pdf aarsberetning_om_2020.pdf (112.4 KB)

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »