Nye restrekriktioner og anbefalinger


Dato: 6. januar 2021

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter
Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
Indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.
Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 5 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.
Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
Trænes der i flere grupper á op til 5 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 5 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.
Opsætinformationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.
Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).


ANBEFALINGER TIL TRÆNING (DGU & PGA)
Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.
Træneren bør til enhver tid sikre minimum 2 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
Trænes der i flere grupper á op til 5 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
Opsætinformationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Proshoppen skal holde lukket til og med 17. januar 2021.

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »