Opdaterede Corona vejledninger pr. 22. marts


Dato: 22. marts 2021

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
Indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.
Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 50 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.
En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 50 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.
Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.
Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).


 
Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber. 
Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.
Træneren bør til enhver tid sikre minimum 2 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Der kan trænes i grupper af maksimalt 50 personer inkl. træner. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Vi anbefaler dog, at større grupper opdeles i mindre hold af hensyn til smittespredning og -opsporing.
Trænes der i flere grupper á op til 50 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger vedr. klubhuset

Klubhuset og indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket for offentligheden. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Dog kan der være adgang til restauranten for take away. 
Bagrum og toiletter kan benyttes. 
Proshoppen kan åbnes med skærpede m2krav
Sikre mindst 10 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 person. 
Fra den 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind indendørs i offentligt tilgængelige faciliteter såsom klubhus, proshop og bagrum. Dette gælder ikke for arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter. 
Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter
Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.
Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »