Elevuddannelse


Information om elev uddannelsen og livet som golftræner

Hensigten med disse sider er, at give et indtryk af hvad det vil sige at være golftræner. Hvilke faglige færdigheder man skal tilegne sig, hvordan arbejdsdagene og årets gang ser ud, hvilke ansættelsesforhold man kan se frem til osv. Og hvordan man bliver golftræner. Det sidste først:

Krav for at blive optaget på uddannelsen

For at blive golftræner skal du indgå en lærlingekontrakt med en PGA klubtræner (A-pro). Men inden du kan gøre det, skal du skal have bestået Grund Træner Uddannelsen, samt opfylde følgende krav:

- Du skal være fyldt 18 år ved kontraktens ikrafttræden

- Du skal have bestået studentereksamen, HHX, HF, HTX, EUX, STX eller anden tilsvarende ungdomsuddannelse.

- Du skal have et officielt DGU-registreret hcp, der for mænd max. må være på 4,0 og for kvinder max. 6,0

- Du skal inden du starter som Pro-elev opgive sin amatørstatus

Hvordan finder man læreplads?

Man kan tale med A-proen i sin egen klub om denne har plads til en lærling, eller om han/hun kender nogen der har. Eller du kan annoncere efter læreplads på PGAs hjemmeside.

Når man kan honorere ovenstående krav, kan man optages på golftræneruddannelsen.

Uddannelsen

Uddannelsen består dels af tre sæsoner som lærling hos en PGA klubtræner, der lærer en om bl.a. undervisning, reparation og shopdrift, dels af to vintre med skoleophold på ISI i Ikast, hvor man modtager undervisning i bl.a. boldflugtslovene, elektroniske hjælpemidler, psykologi, pædagogik, coaching, træningsprincipper, anatomi, fysiologi, biomekanik og selvfølgelig træning af alle slags spillere. Lærlinge- og skoleforløb afsluttes med test, eksaminer og skriftlige opgaver. Når man er færdig med skoleuddannelsen har man også færdiggjort en Akademiøkonom uddannelse i oplevelses økonomi.

Skoleophold

Det forventes, at man bor på skolen under studieperioden.

Efter afsluttet uddannelse kan man søge stilling som PGA træner. Normalt vil man i de første år fungere som assistent for en head-pro i en klub med flere trænere.

Livet som golftræner

Der har generelt været nogenlunde jobsikkerhed for golftrænere, men man skal være forberedt på, at man kan blive nødt til at flytte rundt i landet eller acceptere at jobbet ligger relativt langt fra boligen. Opgaverne som træner er i de fleste klubber også meget forskellige fra sommer til vinter. Om sommeren vil der typisk være lange arbejdsdage, få fridage og meget lidt ferie. Om vinteren til træning nogen steder fortsætte indendørs, men mange steder vil du kunne have lange perioder hvor du fx kan tage andre opgaver eller videreuddanne dig.

Som lærling (C-pro) skal man sammen med sin A-pro fra starten af læretiden tilrettelægge faste retningslinjer for, hvordan det daglige arbejde foregår. Det skal fremgå, hvilke forventninger der stilles fra hver part og der skal udarbejdes en jobbeskrivelse, hvoraf arbejdstid, ferie, og frihed til at træne, spille og udvikle egne teorier fremgår. A-Proen har pligt til at give pro-eleven de bedste muligheder og støtte pro-eleven i uddannelses­forløbet. Pro-eleven skal på sin side være pligtopfyldende og passe de mange alsidige opgaver, der kræves til varetagelse af stillingen som pro-elev.

Der kan aftales en arbejdsuge på maksimalt 48 timer. Set over hele året skal arbejdstiden gennemsnitligt modsvare 37 timer pr. uge. Grundlønnen skal minimum være på kr. 12.000,- pr. måned, og udbetales i alle årets 12 måneder. Lønnen stiger med 1.000 kr. / måned for hvert år i elevperioden. Lønnen forhandles mellem elev og arbejdsgiver, inden eleven ansættes.

Vedrørende ”Ferie med løn” henvises der til Ferielovens bestemmelser om ferieåret, optjeningsregler og afvikling. PGA opfordrer Pro og Pro-elev til aftale en rimelig ordning for afvikling af ferie, under hensyntagen til sæsonbetingelserne golfbranchen har. Vi opfordrer til, at der minimum afvikles 10 dages ferie i sæsonen.

Hvis du tror livet som golftræner er noget for dig, kan du læse videre i nedenstående PDF fil og på disse sider:

pdf pga_golf_professional_2022.pdf (718.6 KB)

Junior / Begyndertræneruddannelsen: 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/junior-og-begyndertr%C3%A6neruddannelse

Grundtræner uddannelsen: http://www.danskgolfunion.dk/artikel/grundtr%C3%A6neruddannelse-gtu

Har du spørgsmål vedrørende elevuddannelse, er du velkommen til at kontakte Steffen Jacobsen på Telefon 2073 0041 eller mail steffen@pga.dk