Praktiske oplysninger


Her finder du praktiske oplysninger omkring PGA's træneruddannelse.

 

Den organisatoriske opbygning og arbejdsgangene

 

PGA's overordnede uddannelsesudvalg

Morten Hedegaard

Jesper S. Kjeldsen

Marcus Brown

 

PGA / DGU Elev uddannelsens politiske samarbejdsudvalg

Marcus Brown, PGA

Morten Backhausen, DGU

Torben Østergaard, Idrætsskolerne Ikast

 

Uddannelsesgruppen – udfører og planlægger af uddannelsen

Thomas Poulsen, kursuskordinator ISI – uddannelsesleder
Marcus Brown, PGA pro – hovedfagslærer i golf
Cristian Møller, Konsulent i DGU

 

Undervisningsperioderne

Uddannelsen består af tre sæsoner som elev hos en PGA klubtræner, samt to vintre med skoleophold, der ligger fra primo november til medio februar med juleferie fra medio december.

 

Uddannelsessted
Idrætsskolerne Ikast
Hagelskærvej 40 - 7430 Ikast
Tlf.: 97 25 24 99 – Fax: 96 60 18 39 - Mail: info@isi.dk – Web: www.isi.dk

 

Praktisk information:

Undervisningsperioderne:

  • Starter primo november
  • Juleferie 
  • Afslutning primo februar

 Ugentlige undervisningstider:

  • Der er undervisning mandag 10-17, tirsdag 8-17 , onsdag 8-17 og torsdag 8-16.

Studieture: under opdatering

 

Indkvartering:

Det forventes, at man bor på undervisningsstedet under studieperioden. Afvigelse af dette kræver en dispensation og ansøgning skal sendes til PGA inden den 1. juli.

Vi tilbyder indkvartering i Sportsstar college Ikast-Brandes nyetablerede overnatningsfaciliteter på Hagelskærvej i Ikast. Vi har 5 værelser med 4-6 senge pr værelse. Værelserne har fælles bad og toilet.

Eleverne har fri adgang til fælleslokalerne, samt trådløst internet og fælles TV stue. 

Eleverne må bruge idrætshallen på isi og styrketræningsfaciliteter på samme vilkår som øvrige elever på isi.

Økonomi for skoleperioderne:

Skoleophold, studieture, litteratur, uge 9 seminar samt mad og fortæring under skoleophold betales af arbejdsgiver.

 

Akademi Økonom uddannelse:

Dele af uddannelsen gennemføres i samarbejde med DANIA Erhvervskoler, hvilket indebærer at dele af uddannelsen gennemføres som Akademifag med mulighed for SVU støtte. Denne del af uddannelsen munder ud i, at eleven udover at blive golftræner også bliver Akademi Økonom i oplevelses økonomi.

 

Forventninger til eleven:

Eleven skal bestå de opstillede krav, for at kunne avancere til skoleperiode 2 og derefter i skoleperiode 2 bestå kravene for at kunne indstilles til den afsluttende eksamen. Kravene er beskrevet i PGA-DGU Elevuddannelses undervisningsmanual,.

Golfudstyr skal medbringes til undervisningen.

PGA dresscode forventes overholdt, i de situationer det bliver påtalt.

 

Forventningerne til elevens A-pro:

A-pro har ansvaret for at eleven, en gang om måneden i praktikperioderne, bliver evalueret mundtligt efter en undervisnings situation. Eleven er selv ansvarlig at tage noter fra disse møder. 

A-pro opfordres kraftigt til at ikke udnytte elevens arbejdskraft i skoleperioden, da det kræver tid og fordybelse at følge med og læse op til timerne.

 

Ordensregler:

Al undervisning og studieture er obligatorisk.

Elever forpligtiger sig til at efterleve uddannelses stedets leveregler. Blandt andet deltagelse i hverdagens gøremål på lige fod med de øvrige brugere. Spil og Gambling mellem eleverne om penge er ikke tilladt i uddannelsen eller på indkvarterings stedet. Alkohol må ikke nydes eller opbevares på indkvarterings stedet.

Ved brud mod reglerne, beslutter PGAs uddannelses udvalg konsekvensen for eleven.

 

Fravær:

Fravær behandles samlet over begge skoleperioder. Ved 10 % går uddannelses gruppen ind og dikterer konsekvenser for eleven. Ved 15 % = en formel advarsel. Ved 20 %,  skal hele den teoretiske del tages om (  beslutter forløbet). Ved mere end 25 % fravær i et enkelt fag, skal dette fag tages om, (uddannelses gruppen beslutter hvordan). Der findes ikke godkendt fravær, alt bliver betragtet som fravær.

 

Anbefalet litteratur:

Golfsvinget – et fælles udgangspunkt Bestilles hos PGA of Denmark i pdf-format (er udleveret ved GTU)

Golfens ATK Dansk Golf Union (er udleveret ved GTU)

Gyldendals Idrætspsykologi, Gyldendals Forlag, www.saxo.com

Træneren som coach ISBN – 978-87-7706-634-4, Dansk Psykologisk Forlag, www.dpf.dk

Every shot must have a purpose ISBN – 1-592-40157-0 Pia Nilsson – www.sisuidrottsbocker.se

 

Har du spørgsmål i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte

 

Politiske spørgsmål:

PGA – Steffen Jacobsen                                                 Tlf.: 2073 0041 mail: info@pga.dk

DGU – Cristian Møller                                         Tlf.: 23836811 mail: chm@dgu.org

 

Praktiske spørgsmål:

Idrætsskolerne Ikast – Thomas Poulsen         Tlf.: 2097 9968 mail: tp@isi.dk