Grund Træner Uddannelsen i golf (GTU)Grundtræner uddannelsen er for golfspillere over 16 år, med et handicap på maksimum 15.

Grundtræneruddannelsen (GTU) uddanner golfspillere til hjælpe trænere, der kan bistå klubbens PGA-træner i forudbestemte træningsforløb.
GTU giver golfspillere mulighed for at udvikle deres egen viden om golftræning, og derigennem forbedre egen træning og opnå bedre resultater.

Læs mere om uddannelsen og hvordan man tilmelder sig på:

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/tilmelding-til-grundtr%C3%A6neruddannelsen-2019