top of page
Image by Soheb Zaidi

Information om elev uddannelsen og livet som golftræner

Hensigten med disse sider er, at give et indtryk af hvad det vil sige at være golftræner. Her finder du oplysninger om, hvad det vil sige at være PGA golftræner elev, hvordan hverdagen ser ud og hvilke færdigheder men tilegner sig under uddannelsen.

Golfer on the green grass field._edited.jpg

Krav for at blive optaget på uddannelsen

For at blive golftræner skal du indgå en lærlingekontrakt med en PGA klubtræner (A-pro). Men inden du kan gøre det, skal du skal have bestået Grund Træner Uddannelsen, samt opfylde følgende krav:

  • Du skal være fyldt 18 år ved kontraktens ikrafttræden

  • Du skal have bestået studentereksamen, HHX, HF, HTX, EUX, STX eller anden tilsvarende ungdomsuddannelse.

  • Du skal have et officielt DGU-registreret hcp, der for mænd max. må være på 4,0 og for kvinder max. 6,0

  • Du skal inden du starter som Pro-elev opgive sin amatørstatus

Hvordan finder man læreplads?

Du spørge PGA proen i din egen klub, om denne har plads til en lærling, eller om han/hun kender nogen der har. Du kan også kontakte PGA of Denmarks sekretariat og bede os hjælpe dig med at finde en læreplads.
Du kan kontakte os på telefon 2073 0041.

Uddannelsen

Elev uddannelsen er en 3-årig uddannelse, hvor du arbejder tre sæsoner som elev hos en PGA klubtræner. Gennem uddannelses perioden modtager du løn fra din arbejdsgiver som også betaler for dine skoleophold.
I læretiden lærer du om bl.a. undervisning, reparation og shopdrift. Under uddannelsen har du 2 skoleophold fra november til februar på ISI i Ikast. Her bliver du undervist i bl.a. boldflugtslovene, elektroniske hjælpemidler, psykologi, pædagogik, coaching, træningsprincipper, anatomi, fysiologi, biomekanik og selvfølgelig træning af alle slags spillere. Under skoleperioden tager du også en Akademi økonom uddannelse i Oplevelsesøkonomi. Alle fagene afsluttes med eksamen.
Det forventes, at man bor på skolen under studieperioden.
Efter afsluttet uddannelse kan man søge stilling som PGA træner.
Når du har afsluttet uddannelsen er jobmulighederne virkeligt gode.

Image by Courtney Cook

Livet som golftræner

Der er generelt god jobsikkerhed for golftrænere, men man skal være forberedt på, at man kan blive nødt til at flytte rundt i landet eller acceptere at jobbet ligger relativt langt fra boligen. Opgaverne som træner er i de fleste klubber også meget forskellige fra sommer til vinter. Om sommeren vil der typisk være lange arbejdsdage, få fridage og meget lidt ferie. Om vinteren kan man mange steder fortsætte indendørs, men andre steder vil du kunne have lange perioder, hvor du kan tage andre opgaver eller videreuddanne dig.
Som lærling (C-pro) skal man sammen med sin A-pro fra starten af læretiden tilrettelægge faste retningslinjer for, hvordan det daglige arbejde foregår. Det skal fremgå, hvilke forventninger der stilles fra hver part og der skal udarbejdes en jobbeskrivelse, hvoraf arbejdstid, ferie, og frihed til at træne, spille og udvikle egne teorier fremgår. A-Proen har pligt til at give pro-eleven de bedste muligheder og støtte pro-eleven i uddannelses­forløbet. Pro-eleven skal på sin side være pligtopfyldende og passe de mange alsidige opgaver, der kræves til varetagelse af stillingen som pro-elev.
Der kan aftales en arbejdsuge på maksimalt 48 timer. Set over hele året skal arbejdstiden gennemsnitligt modsvare 37 timer pr. uge. Grundlønnen skal minimum være på kr. 12.000,- pr. måned, og udbetales i alle årets 12 måneder. Lønnen stiger med 1.000 kr. / måned for hvert år i elevperioden.
Vedrørende ”Ferie med løn” henvises der til Ferielovens bestemmelser om ferieåret, optjeningsregler og afvikling. PGA opfordrer Pro og Pro-elev til aftale en rimelig ordning for afvikling af ferie, under hensyntagen til sæsonbetingelserne golfbranchen har. Vi opfordrer til, at der minimum afvikles 10 dages ferie i sæsonen.

Video om elevuddannelsen

Hør nogle af vores elever fortælle om deres hvcerdag og skoleophold

bottom of page