top of page

Strategi

Golf cart on grass_edited.jpg

Strategi

Siden sin start i 1971 har PGA of Denmark været med til at skabe begejstring og glæde på danske golfbaner.

Vores medlemmer har undervist i tusindvis af golfere, som takket være dem nu kan nyde det fantastiske spil, som golf er. Vores medlemmer har også stor andel i alle de sejre på Europa Touren, som vores bedste spillere har opnået, fordi de er startet i en lokal klub og blevet undervist efter de samme grundtanker, som vi har med alle nuværende og kommende medlemmer – nemlig at få det bedste ud af hver enestes potentiale.
Vi er nu over 320 medlemmer, som alle er uddannet eller efteruddannet af PGA, så vi kan med stolthed sige, at vi lever op til vores fremtidige strategi, hvor vi blandt andet har formuleret en helt ny brandvision: ”Making a difference”.
For at nå målet, har vi i bestyrelsen arbejdet intenst med at definere en klar strategi, som sikrer, at vi som forening får endnu større succes og glæde i fremtiden. Læs derfor videre her, og vær med på den spændende rejse, som vi sammen skal ud på.

man in white shirt and blue shorts playing golf during daytime_edited.jpg

Vision

Vi ønsker en verden, hvor alle når deres fulde potentiale indenfor golfspillet.

Golf er en vidunderlig sport, hvor alle kan deltage. Uanset om du er ung eller gammel, har et højt handikap eller spiller på Tour’en, kan du finde indre glæde på såvel træningsbanen som fairway. Sporten er samtidig forbundet med utrolig mange facetter. Det være sig vind, vejr og baneforhold som eksterne faktorer, men også menneskelige faktorer som fysik, teknik og psykologi. Det ypperligste du kan nå inden for golfverdenen er, hvis du når dit fulde potentiale. Dette er i virkeligheden en teoretisk tanke om end, hvis det lykkes, er forbundet med en fantastisk glæde – nogle vil endda kalde det selvrealisering.
Ingen inden for golfsporten kan nå deres potentiale uden coaching. Faktisk er golfsporten den sportsgren, hvor en træneruddannelse strækker sig over længst tid. I vores organisation – PGA of Denmark - ønsker vi både at uddanne nuværende og kommende pro’er samt golfspillere på alle niveauer. Og for alle dem der ønsker det, stopper vi ikke før, det fulde potentiale er opnået.

Best-Golf-Travel-Bag-for-Golfing-Trips-in-2018.jpg

Brandpersonlighed

I PGA of Denmark ønsker vi at blive associeret med den brandpersonlighed eller arketype, der hedder ”Helten”.

Heltens grundidentitet er, at han/hun ønsker forandring. Ikke for forandringens skyld, men fordi der er en iboende egenskab, der siger, at du altid kan gøre ting bedre. Vores brandpersonlighed er også karakteriseret ved, at vi hjælper andre til at være modige – og at vinde. Helten har et indbygget vinderinstinkt og høj viljestyrke. Med disse egenskaber vil du typisk også være nødt til at tage risici. Med risici kan der også følge nogle forkerte beslutninger, men det bekymrer ikke Helten, da eventuelle fejl hurtigt kan blive omdannet til viden og frugtbar erfaring i den videre færd.
Et andet beskrivende ord for Helten er kompetence. Personligheden er forbundet med personer, der har viden og erfaring og samtidig har evner til at fokusere på sin egen rolle og opgave. Vores organisation skal via denne personlighed bære præg af pro’er med høj handlekraftighed og et miljø, hvor der er stor mulighed for at udøve evnen i samarbejde med andre.
Når du samler alle overordnede egenskaber, er der en gennemgående rød tråd for Helten eller han/huns grundlæggende ønske. Ønsket er, at Helten brænder for at forbedre verden. Ikke på en frelst eller fælleskabsorienteret måde, men snarere en kronisk indstilling til, at via forandring kan du opnå bedre resultater. Netop det og hele brandpersonligheden generelt, samstemmer utrolig godt med vores vision om at hjælpe personer til at opnå deres fulde potentiale.

Finding-A-Coach_edited.jpg

Værdier

Personligheden eller arketypen Helten, er hermed den gennemgående røde tråd i vores organisation og kultur.

For at specificere, hvad der adskiller os fra andre organisationer, har vi samlet vores personlighed i 3 nøgleord, som herefter bliver vores organisations værdisæt. Vores værdier er ensbetydende med de kerneegenskaber, som vi ønsker at leve efter, eller måden vi lever på. Når omverden beskriver os, skal disse egenskaber være de første, der associeres med PGA of Denmark.
UDFORDRENDE
Som forening og som individuelt medlem af PGA of Denmark, vil vi konstant være udfordrende. Vi vil ikke udfordre for udfordringens skyld, men for hele tiden at tilstræbe de bedste resultater. Golf er et spil med mange facetter, og ikke to sving er ens. Vores udfordring er at lede alle til det optimale træf og resultat – uanset svingets oprindelse. Derfor vil vi konstant udfordre os selv til at nytænke indlæringsteknikker, tekniske hjælpemidler etc. Tilsvarende er vi selvkritiske og udfordrer konstant vores eget uddannelsesforløb på pro’skolen for at uddanne kommende pro’er bedst muligt.
MOTIVERENDE
At nå sit fulde potentiale kræver hårdt arbejde i mange år. Alle kan og vil opleve perioder, hvor udviklingen udebliver, i nogle tilfælde endda decideret tilbagegang. Inden for PGA of Denmark arbejder vi med motivation på mange områder, men der er to overordnede fokuspunkter. Det ene er, at der altid defineres mål og delmål. Ved at sætte mål skaber vi også en bevidsthed, og kun ved bevidsthed kan du generere selvtilfredshed og yderligere motivation til at definere nye mål. Det andet fokuspunkt er at skabe bevidsthed omkring ”glæden” ved at spille golf. Herunder også pragtfulde naturoplevelser og alle de gange, hvor du rammer bolden perfekt under en runde. Alle kan og vil lave fejl, men de må ikke overskygge glæden ved de positive oplevelser. Vores mantra skal være, at lysten til succes er større end frygten for at fejle. For vores intensive uddannelse vil vi tilsvarende tilstræbe at motivere vores elever på et absolut maksimalt niveau.
PASSIONERET
At være medlem af PGA of Denmark er ikke et arbejde eller en beskæftigelse – det er en måde at leve på. Uanset om det er strålende sol eller stiv blæst og regn, står vi der hver dag. Vi er stolte af vores uddannelse og glæder os til at mangfoldiggøre dens indhold. Vi får udløst en indre og oprigtig glæde, når vi skaber begejstring for andre mennesker.

Golf Balls

Mission

”Vi ønsker en verden, hvor alle når deres fulde potentiale indenfor golfspillet”.

Vi mangler så en mission eller vores fælles omdrejningspunkt, der skal føre os mod vores vision. Missionen er med andre ord det brændstof, der driver os som enkeltindivider, men også hele organisationen som helhed.
Missionen er det første du skal sige til dig selv, når du står op om morgenen. Vores mission er:
Vi gør en forskel
Stil herefter dagligt spørgsmålet til dig selv. Udfordrer du din egen indsats, arbejdsmetode, etc.? Udfordrer du PGA of Denmark til at være en endnu bedre forening? Skaber du den indre glæde i kommende/nuværende pro’er og amatører?
Hvis du ser en masse smil på læben i klasseværelset, på træningsbanen og fairways, er du kommet langt.
Har du har sat mål sammen med dine elever og kan verificere, at I har nået dem, er du nået rigtig langt.
Men husk – vi mennesker har meget større potentiale, end vi selv tror.

Image by Courtney Cook

Brandvision

Alle ovenstående punkter samles ofte i en sætning i form af det, der også kaldes en brandvision.

Nogle vil også kalde det et slogan eller pay-off. Typiske brandvisioner for Helte-organisationer kan være: ”Just do it” ,”We try harder”.
Vores brandvision er “Making a difference”. Vi ønsker at signalere, at vores organisation og ikke mindst vores pro’er gør en forskel. At tage en pro-uddannelse i vores forening er en stor investering i såvel tid som økonomi. Når uddannelsen er færdig, skal du opleve, at du har opnået nogle nye og markant bedre færdigheder, end da du begyndte. Tilsvarende skal de personer vi underviser, have tilsvarende oplevelse.
Uanset om det er at kurere en slice, sænke et handikap, skabe mere stabilitet, skal vi tilstræbe elever, der siger: PGA of Denmark – repræsenteret ved den lokale pro – har gjort en kæmpe forskel for mig. Med dette kan vi som forening - med vedvarende stolthed - leve op til teksten på de fremtidige skilte i landets klubber:
PGA of Denmark
Making a Difference

bottom of page